สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ออกแบบเนื้อหาและสอนโดย คุณกรกนก พรายแก้ว ที่ปรึกษาทางกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การค้าและพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรใน การอบรม PDPA ในหลากหลายอุตสาหกรรม