หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ราคา 600 บาท

เรียนรู้ PDPA ด้วยคอร์สออนไลน์ที่ช่วย ให้องค์กรเตรียมพร้อมรับการใช้บังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยบทเรียนที่ครบถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายที่ผ่านการรับรอง

รายละเอียดเนื้อหา

 • 1

  หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • แนะนำหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • 7 หลักการสำคัญของกฎหมาย PDPA

  • 7 สาระสำคัญของ PDPA

  • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

  • ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

  • ROP บันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

  • ยินดีด้วย ! คุณเรียนจบหลักสูตรแล้ว

สนใจซื้อคอร์ส/สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการใบเสนอราคาหรือใบเสร็จ ในรูปแบบบริษัท กรุณาติดต่อ sales@datawow.io หรือ โทร 020249119