หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เรียนรู้ PDPA ด้วยคอร์สออนไลน์ที่ช่วย ให้องค์กรเตรียมพร้อมรับการใช้บังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยบทเรียนที่ครบถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายที่ผ่านการรับรอง

รายละเอียดเนื้อหา

สนใจซื้อคอร์ส/สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการใบเสนอราคาหรือใบเสร็จ ในรูปแบบบริษัท กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ โทร 02-024-5560