หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

เรียนรู้ PDPA ด้วยคอร์สออนไลน์ที่ช่วย ให้องค์กรเตรียมพร้อมรับการใช้บังคับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยบทเรียนที่ครบถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายที่ผ่านการรับรอง

รายละเอียดเนื้อหา

 • 1

  หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • แนะนำคอร์ส PDPA Awareness Training

   FREE PREVIEW
  • หัวข้อบทเรียน หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   FREE PREVIEW
  • 7 หลักการสำคัญของกฎหมาย • ตัวอย่างกรณีศึกษา • Timeline การบังคับใช้ของ PDPA

  • 7 สาระสำคัญของ PDPA • คำนิยามใน PDPA • ความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

   FREE PREVIEW
  • ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล • หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล • บันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • ROP บันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล • โทษของการฝ่าฝืน PDPA • PDPA Compliance checklist • การดำเนินไปตามกฎหมาย PDPA • แหล่งข้อมูล PDPA

  • ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA

  • สรุป PDPA Awareness Training

  • แบบทดสอบหลังเรียน PDPA

  • ยินดีด้วย ! คุณเรียนจบหลักสูตรแล้ว

สนใจซื้อคอร์ส/สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการใบเสนอราคาหรือใบเสร็จ ในรูปแบบบริษัท กรุณาติดต่อ sales@datawow.io หรือ โทร 020249119