หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับฝ่ายบุคคล

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานเกี่ยวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีพ.ศ. 2565 หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ HR สามารถวางแผนและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานในกระบวนการจัดหางานอีกด้วย โดยเนื้อหาจะเน้นไปถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของพนักงาน รวมถึงรายการเอกสารต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ HR รักษามาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทอีกด้วย

รายละเอียดเนื้อหา

สนใจซื้อคอร์ส/สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการใบเสนอราคาหรือใบเสร็จ ในรูปแบบบริษัท กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ โทร 02-024-5560